Dette nettstedet er til deg som møter barn og unge som vokser opp i strenge religiøse miljøer. Nettstedet skal bidra til økt kunnskap om denne gruppen, særtrekk ved deres oppvekstsvilkår og utfordringer de kan leve med.
Ungdommer fra denne gruppen har selv sagt de ønsker å bli sett og forstått. Du kan gjøre en forskjell i deres liv. På dette nettstedet vil ungdommene selv forklare deg hvordan.